Wojskowa Akademia Techniczna

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci Wojskowej Akademii Technicznej
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej
Strona główna

Kontakt z Administratorem

Administratorem umowy TAH w Wojskowej Akademii Technicznej jest Marcin Dąbkiewicz (kontakt wyłącznie w sprawach związanych z obsługą umowy i zarządzania administratorami wydziałowymi, a także licencje dla pracowników administracji centralnej WAT).

W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się z administratorami wydziałowymi:
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Mariusz Prokopczyk – Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
Łukasz Rykała – Instytut Budowy Maszyn
Andrzej Wiśniewski – Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Maciej Salamonowski
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Dariusz Jasiński
Wydział Elektroniki
Paweł Stąpór
Przemysław Lesner – Instytut Radioelektroniki
Michał Ciołek – Instytut Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Paweł Muzolf
Wydział Cybernetyki
Antoni Donigiewicz
Instytut Optoelektroniki
Marcin Miczuga
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Maciej Gontarczyk