Wojskowa Akademia Techniczna

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci Wojskowej Akademii Technicznej
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej

Strona główna

Aktualności

Konkurs

Zgłoszenia do 6 grudnia 2019

Webinarium

30 września 2019

Nowe wydanie

17 września 2019

Simulink Student Challenge 2019 Programowanie dronów w środowisku Simulink R2019b
Główną nagrodą jest 1000$. Konkurs skierowany jest do studentów oraz zespołów studenckich. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie oryginalnego filmu na YouTube zawierającego krótkie przestawienie rozwiązywanego problemu lub projektowanej aplikacji oraz demonstrację sposobu, w jaki został wykorzystany Simulink. Zobacz na przykładzie minidrona PARROT jak stworzyć model Simulinkowy zawierający wybrany komponent drona, wraz ze sterownikiem ruchu oraz opcjonalnie otoczeniem, a następnie przeprowadzić symulację, wygenerować i osadzić kod na docelowej platformie. Głowne zmiany wprowadzono w modułach z zakresu projektowania systemów autonomicznych, przetwarzania sygnałów, uczenia głębokiego, weryfikacji i walidacji oraz generacji kodu. Ukałazły się także 2 nowe produkty: Navigation Toolbox i ROS Toolbox