Wojskowa Akademia Techniczna

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci Wojskowej Akademii Technicznej
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej

MATLAB i Simulink tworzą zintegrowane środowisko programistyczne do obliczeń i analiz matematycznych oraz modelowania i symulacji modeli dynamicznych. Z opracowanych i przetestowanych algorytmów można wygenerować kod produkcyjny (C++, HDL) i wdrożyć go na układach wbudowanych.
button-pobierz-matlaba-a1 (7 kB)

Co daje licencja ogólnouczelniana?

miniaturka-licencja-tah (63 kB)
Licencję można wykorzystać w dydaktyce
oraz przy realizacji projektów i badań
niekomercyjnych.
  • Umożliwia wszystkim użytkownikom korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi.
  • Zastępuje używane dotąd licencje sieciowe, indywidualne lub Classroom Kit.
  • Gwarantuje dostęp do najnowszej wersji oprogramowania.
  • Umożliwia zainstalowanie oprogramowania zarówno na komputerach uczelnianych, jak i domowych oraz pracę bez dostępu do Internetu.
  • Upoważnia do korzystania z kursów i samouczków oraz materiałów informacyjnych dostępnych w MATLAB Central.

Inspirujące wydarzenia i materiały dla użytkowników MATLABa

Konkurs

Zgłoszenia do 6 grudnia 2019

Webinarium

30 września 2019

Nowe wydanie

17 września 2019

Simulink Student Challenge 2019 Programowanie dronów w środowisku Simulink R2019b
Główną nagrodą jest 1000$. Konkurs skierowany jest do studentów oraz zespołów studenckich. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie oryginalnego filmu na YouTube zawierającego krótkie przestawienie rozwiązywanego problemu lub projektowanej aplikacji oraz demonstrację sposobu, w jaki został wykorzystany Simulink. Zobacz na przykładzie minidrona PARROT jak stworzyć model Simulinkowy zawierający wybrany komponent drona, wraz ze sterownikiem ruchu oraz opcjonalnie otoczeniem, a następnie przeprowadzić symulację, wygenerować i osadzić kod na docelowej platformie. Głowne zmiany wprowadzono w modułach z zakresu projektowania systemów autonomicznych, przetwarzania sygnałów, uczenia głębokiego, weryfikacji i walidacji oraz generacji kodu. Ukałazły się także 2 nowe produkty: Navigation Toolbox i ROS Toolbox