Wojskowa Akademia Techniczna

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci Wojskowej Akademii Technicznej
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej
Strona główna

Pomoc techniczna

W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się:
  • z Administratorem licencji
  • lub na jego wniosek z Działem Technicznym
    firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne.
Dział techniczny ONT


tel. +48 12 630 49 55

Instalacja i aktywacja oprogramowania

Odnowienie licencji

Pomoc techniczna